"طبجی" می گوید: ما انقلابی هستیم. برای پیروزی بر دشمن قرآن می خوانیم اما نیروهای دیکتاتور قذافی برای مقابله با ما به سحر و جادو روی آورده اند. البته علت موفقیت ما در چند ماه مبارزه ای که داشته ایم این بود که قرآن بر جادو و سحر پیروز است. این وعده الهی است.
به گزارش پانا، این مبارز انقلابی در ادامه گفت: برخی جنگجویان نیروهای قذافی را که به اسارت گرفتیم، متوجه شدیم که همراه خود دعا و یا نوشته های عجیب غریبی دارند که با استفاده از آن تلاش می کنند به سحر و جادو متوسل شوند.