نقطه دقیق وقوع این حادثه در شمال شهر "العیص” و "خیبر” که حد فاصل بین مکه مکرمه و مدینه منوره هستند، خواهد بود. پیش بینی می شود این زلزله به قدری مهیب باشد که تعداد زیادی از روستاهای اطراف این منطقه را با خاک یکسان کند.


به گزارش شیعه آنلاین، " علی عدنان عشقی” استاد رشته زیست و طبیعت در دانشکده علوم دریایی دانشگاه ملک عبدالعزیز در عربستان سعودی طی اظهاراتی نسبت به احتمال وقوع آتش فشان بین شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره به شدت هشدار داد.
این استاد دانشگاه عربستانی احتمال وقوع این آتش فشان را در آینده ای نزدیک دانست و گفت: بررسی هایی که بنده انجام داده ام نشان می دهد که آتش فشانی که قرار است در حد فاصل بین مکه و مدینه رخ دهد موجب وقوع زلزله ای مهیب در آن منطقه خواهد شد.
" علی عدنان عشقی” در ادامه افزود: نقطه دقیق وقوع این حادثه در شمال شهر " العیص” و " خیبر” که حد فاصل بین مکه مکرمه و مدینه منوره هستند، خواهد بود. پیش بینی می شود این زلزله به قدری مهیب باشد که تعداد زیادی از روستاهای اطراف این منطقه را با خاک یکسان کند.

این استاد رشته زیست و طبیعت همچنین گفت: گزارشی که اخیرا سازمان ژئولوژیک آمریکا در مورد زلزله های آینده جهان صادر کرده، اثبات کننده ادعای بنده است و همین مسأله نیز در آنجا بیان شده است. این زلزله حدودا طی دو سال آینده رخ خواهد داد و تا آثار آن تا نزدیکی شهر بندری جده نیز پیش خواهد رفت.