به گزارشافکارنیوز، در روزهای اخیر شاهد جنایات گسترده رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی هستیم، رژیم غاصبی که با حمایت غرب و آمریکا بدون هیچ وقفه ای کشتار زنان و کودکان را پدید آورده است.

از نظر آمریکا، ایران و اسرائیل دو متحد ارزشمند و استراتژیک در منطقه حساس خاورمیانه و اقیانوس هند محسوب می‌شدند.

بنابراین تقویت همه‌جانبة آن دو از برخی لحاظ برای آمریکا حائز اهمیت بوده است. اول آنکه هر دو کشور به‌عنوان متحد آمریکا همچون سدی در مقابل توسعه کمونیزم و نفوذ اتحاد شوروی در خاورمیانه و آفریقا عمل می‌کردند. دوم آنکه هر دو کشور در جریان آزاد نفت از خاورمیانه به سوی کشورهای صنعتی غرب از اهمیت اساسی برخوردار بودند.

بنابراین وابستگی و اتکای هر چه بیشتر ایران و اسرائیل به آمریکا موجب توسعه همکاریهای نظامی و امنیتی دو کشور با یکدیگر می‌شد در حالی که شاه خواهان قدرتمندی اسرائیل بود و در این راه به آن کشور کمک می‌کرد، چرا که اسرائیل قدرتمند سبب عطف توجه بیشتر اعراب و اسرائیل و در نتیجه کاهش تنش‌های موجود بین ایران و کشورهای عربی می‌شد.

اسرائیل نیز خواهان قدرتمندی شاه بود زیرا در صورت سقوط شاه یک متحد استراتژیک را از دست داده و از طرف دیگر از واردات پر سود نفت از ایران محروم می‌شد. پس از آنکه قرار شد اسرائیل از میدان‌های نفتی در صحرای سینا عقب‌نشینی کند، آمریکا از ایران درخواست کرد که به دنبال عقب‌نشینی اسرائیل از میدان‌های نفتی ابوردوس، ایران احتیاجات نفتی اسرائیل را تأمین نماید.

از سویی شاه پیشنهاد آمریکا را مبنی بر ایجاد روابط نزدیکتر با کشور یهودی، به منظور استفاده از منافعی که «لابی یهودی» در آمریکا می‌توانست برای وی داشته باشد، پذیرفت. نگاه اغلب درباریان پهلوی به ایران نگاه اجاره‌ای بحساب می آمد و سکونت های اصلی ایشان در کشورهای اروپایی، آمریکا و اسرائیل بود، شواهد تاریخی هم گواه این موضوع است و نگاهی گذرا به مدل خروج درباریان از کشور و نحوه سکونت ایشان در کشورهای دیگر به وضوح مشخص است.

آنچه مد نظر است نمایش عمق رابطه عناصر سلطنت طلب و تعلق خاطر ایشان به اسرائیل می باشد که در سالهای پس از انقلاب نیز این تعلق بیشتر شده است.

رسانه های ضد ایرانی با استفاده از عناصر سلطنت طلب همواره کوشیده اند تا گریزی به رابطه جمهوری اسلامی و به رسمیت شمردن به تعبیر رهبری غده حرامزاده منطقه خبر سازی کنند.

هر جایی که نام ایران و اسرائیل در کنار هم می آید باید دانست که منظور از ایران و ایرانی، سلطنت طلبان هستند نه بدنه واقعی مردم ایران.

جالب توجه است که رادیو های فارسی زبان درون اسرائیل نیز با همکاری سلطنت طلبان اداره می شود.

سلطنت طلبان هر از چندگاهی نیز به حمایت از رابطه با اسرائیل دست به تجمعاتی چند نفره در مقابل سفارت خانه های ایران در کشورهای اروپایی می زنند.

سلطنت طلبان در شبکه های اجتماعی نیز اگر چه با استقبال بسیار محدودی مواجه می شوند ولی تلاش خود را برای نمایش به رسمیت شناختن اسرائیل صورت می دهند.

هر جایی که نام ایران و اسرائیل در کنار هم می آید باید دانست که منظور از ایران و ایرانی، سلطنت طلبان هستند نه بدنه واقعی مردم ایران.

جالب توجه است که رادیو های فارسی زبان درون اسرائیل نیز با همکاری سلطنت طلبان اداره می شود.

سلطنت طلبان هر از چندگاهی نیز به حمایت از رابطه با اسرائیل دست به تجمعاتی چند نفره در مقابل سفارت خانه های ایران در کشورهای اروپایی می زنند.

سلطنت طلبان در شبکه های اجتماعی نیز اگر چه با استقبال بسیار محدودی مواجه می شوند ولی تلاش خود را برای نمایش به رسمیت شناختن اسرائیل صورت می دهند.