به گزارشافکارنیوز،جان کری، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اقدامات گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شامات یا داعش را محکوم و آن را مصداق «نسل‌کشی» توصیف کرد.

کری در این بیانیه که روی وب‌سایت رسمی وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته خاطر نشان کرده است: «حملات وحشتناک گروه داعش علیه اقلیت‌های بی‌گناه مسیحی و ایزدی حاوی تمامی نشانه‌های هشداردهنده نسل‌کشی است.»

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد که گروه داعش به نمایندگا از سنی‌های عراق یا برای ایجاد یک عراق قوی‌تر نمی‌جنگد.

وی در این بیانیه افزود: آمریکا نمیتواند شاهد کشتار مردم بی گناه باشد. ما به هماهنگی با متحدان خود در منطقه و جامعه بین المللی برای مقابله با عناصر داعش در عراق که تهدیدی برای عراق، منطقه و آمریکا است ادامه میدهیم.