به گزارشافکارنیوز،شبکه خبری سی ان ان آمریکا اظهار کرد: یک نوزاد آمریکایی زمانی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قصد داشت سخنانی در خصوص اوضاع امنیتی عراق و مقابله آمریکا با خطر نفوذ داعش به عراق و بخصوص به اقلیم کردستان عراق داشته باشد، مانع از این سخنرانی شد.

این نوزاد شیر خوار آمریکایی باعثتعطیلی خودبخود و ناگهانی کامل کاخ سفید شد! و خبرنگاران و شخص رئیس جمهوری آمریکا برای مدتی نتوانستند در این باره تصمیم گیری کنند.

به گفته سی ان ان، ماجرا به این صورت بود که پدر و مادر این نوزاد در کنار نرده های کاخ سفید مشغول گرفتن عکس یادگاری بودند و برای لحظه ای از نوزاد شیر خوار خود غافل ماندند و این نوزاد موفق شد با استفاده از یک لحظه غفلت والدین خود از لای نرده های کاخ سفید خود را به درون محوطه بکشاند و در همین حین صدای آژیر خطر در کاخ سفید به صدا در آمد.

خبرنگار سی ان ان در این باره گزارش داد: سیستم امنیتی کاخ سفید در چنین مواقعی به اندازه ای حساس طراحی شده است که با ورود غریبه ای به محوطه بلافاصله تمام هشدارهای امنیتی به صدا در می آید و مجموعه ادارات دولتی مستقر در این کاخ به صورت خودبخود تعطیل می شوند.

از این رو با فعال شدن این سیستم پیش از سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وی برای مدتی ناگزیر شد منتظر شود تا سیستم امنیتی از مدار خارج شود و بتواند خود را به محل و جایگاه دیدار با خبرنگاران برساند.

نیروهای امنیتی کاخ سفید بلافاصله وارد عمل شدند و ضمن کنترل اوضاع موفق شدند کودک مذکور را مجدداً به آغوش والدین خود برسانند.

ادوین دونووان سخنگوی خدمات سری و امنیتی کاخ سفید در این باره به خبرنگاران حاضر ضمن اعلام علت این واقعه به مزاح خطاب به خبرنگاران گفت: باید برای مدتی طولانی صبر کنیم تا این نوزاد به سنی برسد که بتواند حرف بزند و در بازجویی ها علت انجام چنین اقدامی را توضیح دهد!.