به گزارشافکارنیوز،بن رودز، مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه، پس از آغاز حمله هوایی آمریکا به مواضع داعش گفته که باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا در قبال صدور فرمان حملات هوایی به مواضع داعش خواستار خروج نوری المالکی، نخست وزیر عراق از قدرت نشده است.

وی به اماسانبیسی گفت: اما ما از طریق سفارتمان در عراق و از طریق تماسهایی که با دولت عراق از طریق سفارتمان داشتهایم آنها را تشویق کردهایم تا در اسرع وقت یک دولت جدید و فراگیر تشکیل دهند.