گروه بین الملل -

«گلن گرینوالد»، همکار «ادوارد اسنودن»، کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا، اسنادی را منتشر کرده که در آن همکاری آژانس امنیت ملی آمریکا و یکی از نهادهای اطلاعاتی اسرائیل به نام یونیت ۸۲۰۰ افشاشده است.

به گزارشافکارنیوز؛ یونیت ۸۲۰۰، یکی از نهادهای اطلاعاتی اسرائیل است که وظیفه آن جمع آوری سیگنال های اطلاعاتی و رمزگشایی کدهای اطلاعاتی است و به عنوان واحد مرکزی مجموعه شرکت های اطلاعاتی یا ISNU شناخته می شود. در اسناد منتشر شده، بزرگترین همکاری بین آژانس امنیت ملی آمریکا و ISNU، اهداف خاورمیانه ای که منافع آمریکا و اسرائیل را تهدید می کنند، ذکر شده است. اهداف این توافق دو طرفه شامل کشورهای شمال آفریقا، خاورمیانه، خلیج فارس، آسیای جنوبی و جمهوری های اسلامی اتحادیه شوروی سابق هستند. علاوه بر این اهداف، همکاری شامل بهره برداری درون حکومتی، نظامی، شهروندی و ارتباطات دیپلماتیک و همچنین سازمان های اطلاعاتی امنیتی خارجی نیز می شود.

همچنین در این اسناد ذکر شده است که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل می توانند از مزایای آژانس امنیت ملی آمریکا در سطح کلاس جهانی برخوردار شوند و طرف آمریکایی نیز به اطلاعات سطح بالای نهادهای اطلاعاتی اسرائیل دسترسی داشته باشد.

در اسناد افشاشده، جاسوسی از برنامه هسته ای ایران، سوریه، حزب الله و حماس به عنوان اولویت مهم ISNU یا یونیت ۸۲۰۰ ذکر شده است. همچنین اشکارا ذکر شده است که همکاری ISNU در کنار آژانس امنیت ملی آمریکا پیش از این منجر به موفقیت در جاسوسی و بهره برداری از برنامه هسته ای ایران و همچنین همکاری فعال و قوی رمزگشایی بین این دو نهاد منجر به موفقیت های بیشماری علیه ایران شده بود.

طبق اسناد منتشرشده، قرار است یونیت ۸۲۰۰ و آژانس امنیت ملی آمریکا به همکاری با یکدیگر برای اهداف سوریه، رهبر ایران و توسعه برنامه هسته ای با سیا، موساد و نهاد اطلاعاتی SOD ادامه دهند.

همچنین ذکر شده است که اهداف محدود به برنامه هسته ای ایران، سوریه، حزب الله لبنان و فعالیت های سپاه پاسدران انقلاب اسلامی نخواهند بود. در این گزارش آمده است که در همکاری آژانس امنیت ملی آمریکا با واحد ۸۲۰۰ اسرائیل علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران، تحرکات سوریه، حزب‌الله و سپاه پاسداران از ارتباط تصویری رمز گذاری شده استفاده شده است.