گروه بین الملل -

کردهای پیشمرگه که علیه نیروهای داعش می جنگند، در روز دوشنبه، به ابعاد گسترده ای رسیدند. این در زمانی انجام شد که آمریکا مشغول انتقال هوایی مقادیر زیادی از تجهیزات از جمله مهمات از اردن و اسرائیل به اربیل بود. آمریکا ۱۰هزار نیروی خود را به همراه بخش زیادی از مهمات که برای تامین شورشیان سوری علیه بشار اسد به کار می رود را در پایگاه هوایی ملک حسین در شمال اردن مستقر کرده است.

به گزارشافکارنیوزبه نقل از دبکافایل؛ این نیروها و مهمات در کنار مهمات آمریکایی موجود در اسرائیل اکنون به سمت کردستان عراق برای جنگ با داعش هدایت می شوند. منابع نظامی دبکافایل می گویند که از چند هفته گذشته منابع و مهمات آمریکایی در جنوب اسرائیل در معرض دید افرادی از القاعده بوده است که از ۶ماه پیش برای تقویت نیروهای یکی از شاخه های محلی خود به صحرا سینا آمده بوده اند.

ظاهرا اسرائیل، آمریکا و مصر هرگونه توسعه را در زیر کلاه های خود نگه داشته بودند اما از ماه گذشته که اسرائیل درگیر جنگ با حماس می شود، داعش و شاخه المقدیس القاعده، موشک هایی را از صحرای سینا به تجهیزات اسرائیل و آمریکا در صحرای نقب شلیک می کنند.