به گزارش افکارنیوز، اسماعیل رضوان گفت: لجاجت و خودسریهای اسرائیل تاکنون سبب شکست مذاکرات هیات فلسطینی با صهیونیستها در قاهره شده است.