به گزارش افکارنیوز، نشریه آمریکایی «فوربس» با اشاره به مرگ «رابین ویلیامز» کمدین معروف آمریکایی بر اثر خودکشی ناشی از افسردگی نوشت که مرگ وی یادآور این مطلب است که افسردگی می‌تواند به همه سرایت کند.

این گزارش سپس ادامه داد که بیش از یکصد آمریکایی هر روز بر اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند و این مسئله هر روز بدتر می‌شود.

فوربس در ادامه گزارش خود نوشت که در آمریکا، میزان مرگ و میر بر حسب سن ناشی از خودکشی از سال ۲۰۰۶ تاکنون بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.

این آمار همچنین نشان می‌دهد که افزایش خودکشی در بین طبقه متوسط جامعه آمریکا بیشتر متمرکز است به طوریکه میزان خودکشی برحسب سن در یک دهه گذشته در آمریکا بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۹،۳۶ هزار و ۹۰۹ نفر در آمریکا بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادند که در آن سال خودکشی، ششمین دلیل مرگ مردان و شانزدهیمن سبب مرگ زنان بود.

دولت آمریکا در تلاش است تا به کمک سازمانها و نهادهای مختلف، میزان خودکشی در آمریکا را کاهش دهد و حتی در قانون اساسی آمریکا، برخی قوانین ضدخودکشی وجود و برخی معتقدند که مشکلات اقتصادی همچون بیکاری میتواند یکی از دلایل خودکشی در آمریکا باشد.