به گزارش مهر، چرچیل اکنون به یکی از اعضای شبکه‌های اجتماعی توئیتر و فیس‌بوک تبدیل شده است و نرم افزار آی - فنی نیز با قیمت ۱.۱۹ پوند ویژه وی ارائه شده که درآمد آن به خاندان چرچیل تعلق خواهد داشت.

رادولف چرچیل یکی از اعضای خانواده چرچیل معتقد است نرم افزار آی - فن ارائه شده یکی از دقیق‌ترین نرم افزارها برای نمایش دادن بهترین سخنان چرچیل است و می‌تواند نشان دهد افکار وی تا چه اندازه به روز باقی مانده‌اند.

این کاربرد جدید شبکه‌های اجتماعی بر اساس مطالعات تاریخدان و متخصص چرچیل، ریچارد لنگورثطراحی شده است زیرا به اعتقاد وی در انگلستان روزی وجود ندارد که به نوعی از گفته‌های وی در زندگی مردم استفاده نشود و این نرم افزار و شبکه‌های اجتماعی منابعی موثق خواهند بود تا از صحت نقل قولها اطمینان حاصل شود.

بر اساس گزارش تلگراف، نرم افزار آی - فن چرچیل از تعداد زیادی تصویر، بیش از ۲۵۰ نقل قول و تحلیل سخنرانی های وی تشکیل شده است.