به گزارش افکارنیوز، وزیر امور خارجه آمریکا، بیانیه ای را در خصوص اهمیت کناره گیری نوری المالکی از سمت نخست وزیری عراق منتشر کرد.


جان کری دیروز با انتشار بیانیه ای درباره کناره گیری نوری المالکی نخست وزیر عراق و حمایت او از انتصاب حیدر العبادی به این سمت، گفت: تصمیم مهم و شرافتمندانه نوری المالکی را برای حمایت از حیدر العبادی نخست وزیر منتخب در مسیر تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید و ارائه طرحی ملی بر اساس جدول زمانی تعیین شده در قانون اساسی عراق، تحسین می‌کنیم. این تصمیم مهم، زمینه را برای رویداد تاریخی و انتقالِ صلح آمیز قدرت در عراق فراهم می‌کند.


ما از عبادی و همه حاکمان (سیاسی) عراق میخواهیم در خصوص تکمیل این فرآیندِ ضروری برای ایجاد انسجام در کشور و همچنین برای تحکیمِ تلاش های اقوام گوناگون عراقی علیه تهدید مشترک یا همان دولت اسلامی عراق و شام، فوراً اقدام کنند. آمریکا بر اساس توافق چارچوب راهبردی، آماده همکاری با دولت جدید و فراگیر در عراق برای مقابله با این تهدید است و ما سایر کشورهای منطقه و جامعه بین المللی را نیز به همین کار تشویق میکنیم.