به گزارش افکارنیوز، «حیدر العبادی» نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق گفت: برنامه دولت، مبتنی بر مبارزه با فساد مالی و اداری خواهد بود.

این مقام عراقی با بیان این مطلب افزود: پرونده های مهمی وجود دارد که در برنامه دولتی ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از جمله از بین بردن فساد اداری و مالی.

وی ادامه داد: این برنامه در کنار سایر پرونده ها، شامل بررسی پرونده های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و روابط خارجی خواهد بود.

العبادی ضمن ابراز امیدواری از تشکیل دولت جدید عراق با راهبرد جدید، گفت: وضعیتی که کشور با آن مواجه است، مستلزم برنامه دولتی است که با آن هماهنگ باشد.

نخست وزیر جدید عراق در پایان تاکید کرد که عراق شاهد اوضاعی است که با وضعیتهای پیشین متفاوت است، لذا باید راهبرد تازه ای را در این باره اتخاذ کند.