به گزارش افکارنیوز، ابو احمد سخنگوی گردان‌های قدس در گفت‌وگوی تفصیلی خود با روزنامه الجزائری " الشروق الیومی " اظهار داشت: مقاومت فلسطین به فناوری ساخت و توسعه موشک ها دست یافته است.

وی افزود: مقاومت همه آنچه را که در چنته دارد، مورد استفاده قرار نداده است و آنچه را که قوی‌تر است، برای استفاده در زمان مناسب نگه داشته است.

ابو احمد گفت: بارزترین امر غیرمنتظره برای اشغالگران در جریان تجاوزگری اخیر آنها علیه نوار غزه، موشک های دور بردی بود که به طور گسترده به سمت شهرهای دشمن شلیک شد.

وی تصریح کرد: ما به فناوری تولید موشک دست یافته ایم و آنها را برای رسیدن به فاصله های دورتر توسعه خواهیم داد.