به گزارش افکارنیوز، حیدر العبادی با تمجید از مرجعیت دینی به علت فراخواندن از احزاب برای همکاری در تشکیل دولت، گفت: فراخوان مرجعیت کمک زیادی به تشکیل دولت براساس معیارهای شایستگی و پاکی خواهد کرد؛ دولتی که برای نجات کشور از مشکلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی تلاش خواهد کرد.

العبادی خاطرنشان کرد: اوضاع کنونی عراق مستلزم درپیش گرفتن سیاست‌های جدید در مدیریت امور کشور است.

وی تأکید کرد: دولت برای ریشه کنی فساد تلاش خواهد کرد و این اصل را در دستور کار خود خواهد گنجاند و از همه مردم عراق برای تقویت وحدت ملی، سرکوب تروریسم و بازسازی کشور کمک خواهد گرفت.

حیدر العبادی روز ۱۳ آگوست اعلام کرد که چند ساعت پس از مکلف شدنش مذاکرات را برای تشکیل دولت آغاز کرده است.

فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز ۱۱ آگوست حیدر العبادی را که عضو ائتلاف دولت قانون است ، مکلف به تشکیل دولت کرد .