بن علی رئیس جمهور سابق تونس و همسرش به سی و پنج سال زندان محکوم شدند.


به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، یک قاضی تونسی گفت :زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس و همسرش روز دوشنبه به اتهام استفاده نامشروع از اموال عمومی ، به طور غیابی به سی و پنج سال زندان محکوم شدند.