افزایش قیمت محصولات کشاورزی در دو سال گذشته باعث ترغیب کشاورزان چینی به افزایش تولیدات برای کسب سود بیشتر شد اما با کاهش ناگهانی قیمت ها کشاوزان با زیان شدید روبه رو شدند .

به گزارش واحد مرکزی خبر، یکی از کشاورزان چینی به خبرنگار الجزیره گفت اوضاع ما امسال بسیار بد است چون محصولات زیادی تولید کرده ایم اما با کاهش ناگهانی قیمت ها ضرر زیادی کردیم و برخی از کشاورزان در روستای ما نتوانستند این زیان و ضرر را تحمل کنند و دست به خودکشی زدند.

یکی از زنان روستایی به خبرنگار الجزیره گفت همسر من به کار دامپروری مشغول شد اما بیشتر گوسفندان به علت بیماری تلف شدند و همسرم زیان دید سپس به کشاورزی روی آورد اما بار دیگر متحمل ضرر شد به همین علت دست به خودکشی زد.

کشاورزان چینی می گویند قیمت فروش محصولات آنان حتی هزینه های کشت محصولات را جبران نمی کند. کارشناسان می گویند آگاهی نداشتن کشاورزان چینی از متغیرات بازار و میزان عرضه و تقاضا علت اصلی این بحران است.

میانگین تورم در بخش مواد غذایی چین به بیش از یازده درصد در سه ماه نخست امسال رسید و شاید اقدام دولت چین برای مهار کردن آن باعثایجاد بحران در بخش محصولات کشاورزی به ویژه سبزیجات شد.

خبرنگار الجزیره در پایان گفت افزایش تولید محصولات کشاورزی و عرضه زیاد به بازار علت اصلی کاهش قیمت ها نیست بلکه عده ای از کارشناسان می گویند شایعات پخش شده بین شهروندان چینی درباره آلودگی محصولات کشاورزی به تشعشعات هسته ای نیروگاه هسته ای فوکوشیما ژاپن علت دیگر کاهش تقاضای برای خرید محصولات کشاورزی چینی است .