این ماهواره ساعت سیزده دقیقه بامداد سه شنبه با یک فروند راکت لانگ مارچ ساخت چین در مرکز پرتاب ماهواره ای استان سیچوان در جنوب غرب چین به فضا پرتاب شد.


به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های گروهی چین، دریافت و ارسال داده های مخابراتی و کمک به پوشش برنامه های رادیو و تلویزیونی از جمله کارکردهای این ماهواره است.


این یکصدو سی و هشتمین بار است که ماهواره های چینی با راکت های لانگ مارچ ساخت این کشور به فضا پرتاب می شود.