به گزارش افکارنیوز، پلیس در شرق سنت لوئیس در ایالت میسوری به سمت یک مرد سیاه پوست تیراندازی کرد که براثر آن این مرد کشته شد.


پلیس سنت لوئیس مندعی شد، یک آمریکایی آفریقایی تبار با چاقو وارد فروشگاه شد و به پلیس گفت به سمت من تیراندازی کنید.

دو افسر پلیس به وی تیراندازی کردند که براثر آن این مرد کشته شد.