كمیته امنیت ملی آمریكا در مجلس نمایندگان این كشور با برگزاری جلسهای موضوع اسلام گرایی در داخل زندان ها را بررسی كرد.

" مایکل داوننگ " پلیس لس آنجلس در این باره گفت: این پدیده ای کوچک است اما آثار بسیار بزرگی دارد. شمار زیادی از زندانیان وجود دارند که از سوی افراد اسلام گرا تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

العربیه در گزارش خود می‌افزاید: این نخستین جلسه ای نیست که " پیتر کینگ " رئیس کمیته امنیت ملی آمریکا در خصوص بنیادگرایی اسلامی برگزار می کند، ضمن آن‌که جلسه جدید نیز مانند جلسات قبلی به علت متمرکز شدن بر روی مسلمانان، بحثو جدل‌هایی را به همراه داشت.

در همین حال شماری از اعضای کنگره با پیتر کینگ که عقیده دارد رشد اسلام گرایی در زندان ها به " تروریسم " کمک می کند، اختلاف نظر دارند و معتقدند رویکرد به اسلام از خشونت‌گرایی بی هدف و کور جلوگیری می کند.

آمریکا بالاترین میزان زندانیان را در جهان دارا است. میانگین زیادی از این افراد آفریقایی تبارهای آمریکا هستندکه به اتهام های واهی در زندان به سر می برند. این درحالی است که دین اسلام تنها دینی است که زندانیان به سرعت به آن گرایش پیدا می کنند و این مسأله زمینه و بستر مناسبی را برای سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی فعال در داخل زندان‌ها جهت جذب و بسیج زندانیان فراهم می کند. این چیزی است که شماری از مسئولان و مقامات سابق و کنونی کمیته امنیت ملی آمریکا به آن معترف‌اند و از آن هراس دارند.

منبع:تقریب