به گزارش افکارنیوز، " فایننشال تایمز " روز چهارشنبه در گزارشی تأکید کرد که کشورهای عربی از این نگران هستند که اگر با عناصر مسلح داعش درگیر شوند، این امر به تقویت دولت عراق منجر شود؛ آنان همچنین از این می ترسند که تضعیف داعش به نفع دولت سوریه تمام شود.

این روزنامه انگلیسی خاطرنشان کرد، دلیل سوم نیز نگرانی کشورهای عربی از انتقام داعش است.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، کشورهای عربی ۶۰۰ جنگنده در اختیار دارند که اگر ترکیه، اردن و مصر را هم به آنها بیفزاییم هزار هواپیمای دیگر نیز به این تعداد افزوده می شود؛ ولی چرا جنگندههای این کشورها دست به چنین کاری نمی زنند و از بیگانگان کمک میخواهند؟!، این درحالی است که کشورهای عربی با خطر بزرگتری در مقایسه با حمله رژیم صدام به کویت مواجه هستند.