به گزارش افکارنیوز، تظاهرکنندگان در شهر فرگوسن آمریکا سلاح به دست گرفته و به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی می کنند.

این اقدام در حالی است که مقامات ایالت میسوری در این شهر مقررات منع و آمد و شد اعلام کرده اند.

بنا بر این گزارش، در پی ورود نیروهای گارد ملی آمریکا به شهر فرگوسن، معترضان این شهر با تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی تلاش کرده اند یک بالگرد پلیس را سرنگون کنند.

شهر فرگوسن از ده روز پیش که یک جوان سیاهپوست با شلیک یک پلیس سفیدپوست کشته شد، صحنه اعتراضات ضد نژادپرستی است.