به گزارش نسیم رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین افزود: من مسئول تشکیل دولت هستم و آن را طبق میل و خواسته خودم تشکیل میدهم، این دولت باید تصویرگر سیاستهایم باشد، من در قبال شکست آن پاسخگو خواهم بود.

عباس یادآور شد: این دولت در مقابل من سوگند یاد می‌کند و از پارلمان رای اعتماد نخواهد گرفت، چرا که یک دولت انتقالی به شمار می‌رود و این بدان معناست دولت مذکور مستقیما تحت‌نظر و تابع من است، شاید پس از گذشت چندین ماه به مجلس قانون‌گذاری معرفی گردد.
وی خاطرنشان ساخت: به بازداشت‌ها ادامه می‌دهم، من در این زمینه با کسی تعارف ندارم و این اقدام به خاطر سه مساله قاچاق اسلحه، پولشویی، قاچاق مواد منفجره صورت می‌گیرد، شرط می‌بندم یک نفر پیدا نمی‌شود که به خاطر دلایل دیگر بازداشت شده باشد.
رهبر جنبش فتح در خصوص مذاکرات گفت: من از مذاکرات حمایت می‌کنم و به موازات تداوم مذاکره به سازمان‌ ملل مراجعه خواهم کرد، تاکنون چندین پیشنهاد به ما ارائه شده است و ما آنها را مورد بررسی قرار داده و نظر قطعی خود را نسبت به آنها اعلام کرده‌ایم، ولی صهیونیست‌ها با هیچ یک از آنها به ویژه شهرک سازی موافقت نکردند.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بار دیگر ضمن مخالفت با مبارزه مسلحانه، مدعی شد: مبارزه مسلحانه خانه ما را ویران کرد و کشور را به تباهی کشید، از این رو با انتفاضه مخالفم.