به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیت المقدس ، یک مقام وزارت جنگ اسرائیل روز سه شنبه در مصاحبه با این خبرگزاری گفت اسرائیل با ارسال مصالح ساختمانی به غزه برای ساخت هزار و دویست باب خانه و هجده مدرسه براساس طرح سازمان ملل متحد موافقت کرده است .