جريان ۱۴مارس كه از سال ۲۰۰۵ همواره جريان پيروز ميادين سياسي لبنان بوده، اين روزها پس از حذف از دولت و اكثريت مجلس،روزهاي سختي را پشت سر ميگذراند، امري كه غياب سعدحريري از كشور هم به آن دامن زده و بحث جايگزيني سميرجعجع به عنوان رهبر جديد ۱۴مارس را برسر زبانها انداخته است.

به گزارش ایرنا، ' سمیر جعجع ' رییس حزب نیروهای حزب لبنانی سعی دارد قبل از بررسی دیدگاه های مختلف و جمع آوری اطلاعات کافی پیرامون مرحله جدید، نظری درباره اعلام تشکیل دولت به ریاست ' نجیب میقاتی ' ارائه ندهد.

حزب نیروهای لبنانی تصمیم گرفته است که به صورت شتابزده و حساب نشده در قبال تشکیل دولت موضع نگیرد و به عبارتی دیگر اقلیت سیاسی جدید لبنان(۱۴ مارس) تا زمان صدور دستور کار دولت میقاتی طرحی برای حمله علیه دولت ندارد.

اگر چه به نظر آنها غیاب مستمر ' سعد حریری ' نخست وزیر سابق لبنان از کشور، حلقه فعالیت جریان ۱۴ مارس را تا میزان زیادی به حالت رکود کشانده ولی آنها با هدف افزایش سطح مشورت، تصمیم دارند دوره ای از سکوت و جمود را تا تبلور کامل نشانه های مرحله جدید، در پیش بگیرند.

در شرایط فعلی لبنان، حزب نیروهای لبنانی سعی دارد با زنده کردن شعارهای ' آزادی، حاکمیت و استقلال ' مربوط به تحولات سال ۲۰۰۵ میلادی، به صورت برنامه ریزی شده، دولت نجیب میقاتی را ' دولت سوریه در لبنان ' معرفی کند که در نتیجه شکست فشارهای خارجی به وجود آمده و تنها هدف آن قبل از هر چیزی حمایت از نظام سوریه است.

حزب نیروهای لبنانی عقیده دارد از آنجا که مانند جریان المستقبل مورد هدف جریان مقابل قرار نگرفته است، باید همچنان با حفظ قدرت و بدون هیچگونه واهمه ای به فعالیت خود ادامه دهد و از این رو بازگشت به طرح شعارهای سال ۲۰۰۵ میلادی و جبهه گیری علیه سوریه، عناوینی هستند که ممکن است به گروه اقلیت سیاسی لبنان و در رأس آنها حزب نیروهای لبنانی در راستای تحقق اهداف خود کمک کند.

از سوی دیگر همزمان با اعلام تشکیل دولت در لبنان، عملا جنگ علیه سوریه از سوی جریان المستقبل شروع شده است.

هدف سران المستقبل قرار دادن دولت لبنان در عرصه درگیری های نظامی داخلی و سیاسی است و تلاش می کنند تا به هواداران خود وانمود کنند که سوریه در تشکیل دولت لبنان نقش داشته است همچنانکه در تمدید مهلت ریاست جمهوری امیل لحود(رییس جمهور سابق لبنان) در سال ۲۰۰۴ نیز چنین کرد.

ابراز موضع کوتاه و چند کلمه ای ' انطوان زهرا ' عضو بارز حزب نیروهای لبنانی در خصوص تشکیل دولت که آن را دولت مواجهه با منطقه و جوامع بین المللی دانسته، نشان می دهد که این حزب همچنان تنها به غرب و امیدهای آن چشم دوخته و تأمل این حزب در اعلام موضع صریح از تشکیل دولت را تنها به علت عدم دریافت اجازه از واشنتگن و پاریس می توان تفسیر کرد.

از طرف دیگر باید گفت که دغدغه جریان المستقبل و حزب نیروهای لبنانی تنها در چگونگی بازگشت به سلطه و رأس هرم قدرت نیست بلکه این نیروها برای ادامه حضور خود در سیستم اداری و نهادهای رسمی دولت تلاش می کنند.

از طرفی تصمیم ' میشل عون ' رییس فراکسیون تغییر و اصلاح در مجلس نمایندگان لبنان مبنی بر بازرسی و تجدید نظر در تمامی مراحل دولت های سابق از سال ۱۹۹۲میلادی تاکنون باعثنگرانی و آشفتگی این احزاب شده است.

به نظر مي رسد سعد حريري ترجيح داده فعلا با باقي ماندن در خارج از لبنان و پرداختن به فعاليت هاي اقتصادي اش، عملا عرصه سياست لبنان را كنار بگذارد و سمير جعجع هم اكنون به تنهايي تمام نگراني جريان ۱۴ مارس را بر دوش گرفته است، امري كه بحث جايگزيني وي به عنوان رهبر جديد ۱۴مارس را بر سر زبان ها انداخته و ممكن است عملا تا چندي ديگر اين موضوع را شاهد باشيم.