واحد مرکزی خبر: کلینتون در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد آنچه که این زنان انجام می دهند، اقدامی شجاعانه است و آنها حق دارند خواسته های خود را مطرح کنند.

هنگامی که از کلینتون سوال شد نظرش درباره مبارزه ای که زنان عربستانی برای بی اعتنایی به ممنوعیت رانندگی آغاز کرده اند، چیست، گفت تحت تاثیر مبارزه آنها قرار گرفته است و از آنها پشتیبانی می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، در آغاز ماه ژوئن بیش از ده هزار نفر از زنان عربستانی با امضاء نامه ای از وزیر امور خارجه آمریکا خواسته بودند از حق زنان عربستانی برای رانندگی حمایت کند.