به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس ، وکیل زین العابدین بن علی رئیس جمهور برکنار شدن تونس در پاریس گفت بن علی روز سه شنبه محاکمه غیابی و محکومیت خود را به سی و پنج سال زندان به اتهام اختلاس محکوم کرد .