به گزارش افکارنیوز، " نوری المالکی " روز چهارشنبه در نطق هفتگی خود با اشاره به اینکه برخی از مطالبات گروه‌های سیاسی عراق مخالف قانون اساسی است، خواستار کاهش سقف مطالبات گروه‌های سیاسی این کشور شد.

وی همچنین پیشنهاد پیش رفتن به سمت گروه سیاسی اکثریت را در صورت وجود کارشکنی گروه‌های سیاسی در روند امور عراق مطرح کرد.

" نوری المالکی " در ادامه با انتقاد از اظهارات " جو بایدن " معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد تشکیل اقلیم‌های جداگانه در عراق، از وی خواست به قانون اساسی عراق احترام گذاشته و موضوعاتی را که به مصالح این کشور آسیب می‌رساند، مطرح نکند.

نخست وزیر عراق در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان " خون‌خواهی شهدای اسپایکر " برای تحت تعقیب قراردادن عاملان کشتار نیروهای این پایگاه نظامی خبر داد.

وی همچنین خواستار مقابله با تمامی اقدامات مسلحانه تحت هر عنوانی در خیابان‌های عراق شد.