به گزارش العالم، مقامات رژیم صهیونیستی ادعا می کنند این مرکز موسوم به دیوارهای عوفل که شامل یک دیوار ۷۰ متری، یک دروازه و آثاری از بناهای تاریخی است، قدمتی ۳ هزار ساله دارد.

افتتاح این مرکز درحالی صورت می گیرد که موج گسترده دیگری از توسعه شهرک های صهیونیستی با موافقت کابینه این رژیم در شهرک رامات شلومو در شرق بیت المقدس آغاز شده است.

مقامات رژيم صهيونيستي با تقسيم بيت المقدس مخالفت مي کنند و اين شهر را پايتخت يکپارچه رژيم صهيونيستي مي دانند، در حالی که کشورهاي عربي و تشکيلات خودگردان براساس ابتکار صلح اعراب و قطعنامه هاي بين المللي خواستار اعلام بخش شرقي اين شهر به عنوان پايتخت کشور فلسطين مستقل هستند.