به گزارش افکارنیوز، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان شکسته شدنمحاصره شهر مقاوم آمرلیپس از قریب دو ماه محاصره ناجوانمردانه آن توسط تروریستها را، به آحاد ملت بزرگ عراق، مرجعیت عظام، دولت و نیروهای مسلح این کشور تبریک گفت.

مرضیه افخم مقاومت آمرلی را نماد پیروزی ملت عراق در مقابله با تروریستهای تکفیری - بعثی از یک سو و نماد رسوائی مدعیان حقوق بشر از سوی دیگر توصیف کرد و افزود: سکوت دو ماهه کشورهای مدعی حقوق بشر در برابر فاجعه محاصره دو ماهه هزاران شهروند بیگناه آمرلی، صداقت این مدعیان را بار دیگر در معرض قضاوت افکار عمومی جهان قرار داده است.

افخم اظهار اطمینان کرد که پیروزی آمرلی روح مقاومت را در عراق بیش از پیش تقویت خواهد کرد و پیروزی های بزرگتری را در مقابله با تروریسم بعثی - تکفیری و حامیان آنها رقم خواهد زد.