به گزارش افکارنیوز، رژیم صهیونیستی امروز یک دکل جاسوسی را در مرز خود با لبنان نصب کرد.


این دکل که ۶ متر ارتفاع دارد، حامل تجهیزات جاسوسی است و در نزدیکی مزارع اشغالی شبعا در جنوب لبنان نصب شده است.