به گزارش افکارنیوز، " حسن الشامی " سخنگوی کمیته پیگیری پرونده ربوده شدن " امام موسی صدر " و دو تن از نزدیکانش و همچنین هماهنگ‌کننده دستگاه قضایی لبنان با طرف لیبیایی با اشاره به اینکه دو بازداشتی در سطح سرلشگر و سرتیپ ارتش رژیم قذافی در زمینه پرونده " امام موسی صدر " و نزدیکانش تحت بازجویی قرار گرفتند، افزود: مرتبطان به پرونده جنایت ربوده شدن " امام موسی صدر " زیاد هستند، اما تنها عامل این جنایت شخص " معمر قذافی " است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ما تمامی عاملان ربوده شدن " امام موسی صدر " در داخل و خارج از لیبی را تحت تعقیب قرار می‌دهیم، از یادداشت تفاهم بین لبنان و لیبی که در آن طرف لیبیایی به جنایت ربوده شدن " امام موسی صدر " در این کشور توسط رژیم قذافی اعتراف کرد، استقبال کرد.

" حسن الشامی " همچنین گفت: هدف غایی ما آزادی امام موسی صدر و نزدیکانش است و تمامی تلاش خود را در این زمینه به کار خواهیم بست؛ ما در مقابل عملی امنیتی و قضایی دقیقی قرار گرفتیم؛ هر سخنی که از وجود اقدام محرمانه در پرونده " امام موسی صدر " گفته می‌شود، بی‌پایه واساس است؛ هر زمانی‌که ما به نتیجه‌ای در این باره دست یابیم آن را منتشر خواهیم کرد.

وی با رد انتشار برخی خبرها و شایعات در مورد ترور "امام موسی صدر"، افزود: "امام موسی صدر" و دو تن از دوستانش تا فوریه سال ۲۰۱۱ همچنان در زندان شهر "سبها" در لیبی نگهداری میشدند.