به گزارشافکارنیوز،شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در گفتگو با روزنامه السفیر این کشور تاکید کرد که تحرکات بین‌المللی که آمریکا آن را رهبری می‌کند، در پایان دادن به طرح تکفیری‌ها جدی نیست.
وی ادامه داد: سخنان باراک اوباما واضح است، سیاست مهاری که وی از آن سخن می گوید، به معنای تغییر خطرات و از کار انداختن برخی اهداف است، اما همچنان با نقش کاربردی این تروریست‌ها در ترساندن برخی دولت‌های خاص در منطقه موافق است.

معاون سید حسن نصرالله تاکید کرد که از دیدگاه آمریکا داعش، یک عامل و ابزار وحشت در مکان‌های مناسب بویژه عراق و سوریه برای تحقق دستاوردهای سیاسی برای این کشور است.
وی تصریح کرد که کسانی که در مواضع آمریکا و واقعیت‌های آن‌ دقت نظر کنند، می بینند داعش از دیدگاه آمریکا مقبول است، البته آنها سعی دارند مانع از امتداد این گروه به دولت‌های حامی خود شوند، اما به دنبال پایان دادن به آن نیستند.

شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد که هیاهوی بینالمللی و منطقه ای ایجاد شده به از دست دادن مهار داعش ارتباط دارد، ترس این کشورها از این است که این موضوع پیامدهایی برای آنها داشته باشد که قبلا آن را محاسبه نکردهاند.