به گزارشافکارنیوز،لس آنجلس تایمز نوشت: به گفته برخی دیپلمات های غربی و عراقی ایران در حالی که می توانست بر حید العبادی، نخست وزیر جدید برای تعیین برخی وزاری کلیدی فشار آورد، در این موضوع کنار ایستاد و از کابینه وی که شامل وزرای هر سه اقلیت دینی - قومی کشور است حمایت کرد. دولت جدیدی که قصد بسیج شدن علیه گروه تروریستی داعش را دارد.

به گفته کاروان زیباری، مدیر دفتر اقلیم کردستان در واشنگتن «ایران داعش را تهدیدی علیه خودشان احساس کردند و تشکیل دولتی متحد در عراق را که قادر باشد این خرابکاری ها را متوقف کند به نفع خودشان دیدند.»

ایران و آمریکا به طور موازی طی ماه اخیر به نیروهای کرد و عراقی برای عقب راندن جنگجویان داعش کمک کرده اند. وزارت خارجه آمریکا چندین تماس در سطح بالا بین امریکا و دیپلمات های ایرانی در این موضوع را تایید کرد. از جمله نشست هفته گذشته در حاشیه مذاکرات هسته ای بین مقام آمریکایی و مقامات ایرانی.

ایران از حضور دوباره آمریکا بسیار بدگمان هستند و به گفته جیمز جفری، سفیر سابق آمریکا در بغداد به زودی آنها ما را به عنوان بزرگترین تهدید میبینند.