به گزارش افکارنیوز، الغد پرس، در این گزارش آمده است: این گونه نیست که یک فرد اروپایی الهه است؛ آنگونه که بان‌کی‌مون آن را در فصل هفتم توصیف می‌کند؛ الهه ای که از ابتدا متمدن و مبادی اخلاق و ضد شرارت خلق شده است‌! هرگز!این تصاویر از لابلای اوراق تاریخ پدران فرانسوی اولاند در الجزائر و مغرب بیرون کشیده شده‌؛ آن زمان که برای به وحشت انداختن مردم؛ سر می‌بریدند؛ امروز هم جوانان مغرب و تونس و الجزائر سرهای عراقی‌ها و سوری‌ها را می‌برند؛ همان گونه که فرانسوی‌ها سرهای اجداد آنان را همان گونه که تصاویر گویای آن است می‌بریدند. ‬
البته این تصاویر دفاع از داعش‌، سیاست ها و وحشگیرهای آنها نیست؛ بلکه تنها به ارائه آنچه اروپایی‌های به ظاهر متمدن انجام داده‌اند می‌پردازد. هدف از انتشار این تصاویر این است که اعلام کنیم ریشه‌های اخلاقی داعش در داخل اروپایی است که مدعی حقوق بشر و دارای سازمان‌هایی مانند سازمان حقوق بشر است!

بی شک، داعش ادامه فرهنگ ساتور و ذبح و آویزان کردن سرها از جریان های اطلاعاتی غرب نشأت گرفته که میراثبزرگ تروریسم و سر بریدن در دوره ی استعمار است..


اما ای مردم سوریه: از این وحشیگری این وحشی های داعشی نگریزید …و پدران اولاند از الجزائر خارج شدند با وجودی که در کیفهایشان سرهای مردم الجزائر بود و در پیشینه شان شرمی که هرگز پاک نمی شود…مردم الجزائر ومغرب بر این وحشی های فرانسوی فائق امدند و پیروز شدند زیرا که بدون ترس و با افتخار می جنگیدند تا اینکه فرانسه سرتسلیم فرود آورد!

داعشی های فرانسوی شکست خوردند.. و داعشی‌ها در سوریه هم خواهند خورد …آنها در مقابل مردم سوریه ایستادند …در مقابل جوانانشان …و ارتش شان