به گزارش افکارنیوز، «ترکی البنعلی» یکی از اتباع بحرینی است که در گروه تروریستی «داعش» به سمت بلندپایه‌ای رسیده است. وی طی سال‌های گذشته با حضور نزد نظریه پردازان سلفی تندرو، خود را برای برعهده گرفتن سمت‌های مهم در گروه تروریستی داعش و ایراد سخنرانی، ‌منبر رفتن و دفاع از این گروه آماده کرده بود.

بر اساس این گزارش، البنعلی در مراکز وابسته به سلفی‌های افراطی در بحرین، لبنان، مغرب و یمن، مسائل مربوط به سلفی‌ها را آموخت و پس از آن در بحرین به یکی از مبلغان اصلی سلفی‌ها تبدیل شد.

البنعلی که درباره مسائل مربوط به سلفیگری بسیار تندرو بود و به هیچ وجه انتقاد مخالفان را بر نمیتابید، درمارس سال ۲۰۱۳ عازم سوریه شده و به گروه داعش پیوست.