به گزارش افکارنیوز، الازهر این تصمیم را به علت دیدار بدون هماهنگی شیخ "احمد کریمه" از حوزههای علمیه ایران و سخنرانی در اماکن مذهبی شیعیان اتخاد کرده است.