به گزارش افکارنیوز، "عبدالله بوحبیب" در گفتگو با "النشره" افزود: آمریکا در این جنگ نقش کمکی را ایفا میکند. ارتشهای کشورهای عربی باید به جای آمریکا نیروی زمینی خود را به جنگ داعش اعزام کنند.