سرویس بین الملل افکار نیوز - موسسه آکسفام با هشدار نسبت به وخیم تر شدن وضعیت گرسنگان جهان و عدم کارکرد سیستمهای تامین مواد خوراکی بیان داشت قیمت مواد غذایی در ۲۰ سال آینده دو برابر خواهد شد و افزایش هفتاد درصدی تقاضا تا سال ۲۰۵۰ میلادی را شاهد خواهیم بود.

به گزارش سرویس بین الملل افکار نیوز باربارا استاکینگ مدیر موسسه آکسفام با اعلام وجود ۹۲۵ میلیون گرسنه در جهان اظهار داشت سیستم غذایی جهان کاملا ناکارآمد است و تمام شواهد حاکی از افزایش گرسنگان میباشد. از دلایل افزایش گرسنگی میتوان به افزایش مواد غذایی، تورم و افزای قیمت نفت، منازعات بر سر زمین و آب و تغییرات اقلیمی اشاره نمود.

پیش بینی میشود بدون در نظر گرفتن تاثیرات تغییرات اقلیمی، قیمت مواد غذایی هفتاد تا نود درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش داشته باشد.

به گزارش آکسفام جهان اکنون در عصر بحرانها قرار دارد: افزایش قیمت غذا، روند صعودی بهای نفت، رخدادهای اقلیمی مخرب، فروپاشی نظامهای اقتصادی و بیماری های همه گیر.

این گزارش با عنوان " عدالت غذایی با منابع محدود " می افزاید: وسعت چالشهای پیش رو بی سابقه است اما از طرفی با غلبه بر آن میتوان به آینده ای پایدار که همه غذایی برای خوردن دارند امیدوار بود.

به عقیده آکسفام یکی از راههای جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی جلوگیری از واسطه گری در بازارهای مواد غذایی خواهد بود، همچنین این موسسه مخالف استفاده از مواد غذایی به عنوان مواد اولیه سوختهای زیستی میباشد.
طبق این گزارش عدم توازن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باید اصلاح شود و سرمایه های هنگفت از کشاورزی صنعتی ناپایدار در کشورهای ثروتمند باید به سمت تولیدکننده های کوچک در کشورهای در حال توسعه هدایت شود.

به عقیده آکسفام ناکارآمدی سیستم غذایی ناشی از ناتوانی دولتها در سرمایه گذاری و تعدیل این بخش میباشد، بدین معنی که شرکتها، گروههای ذینفع و خواص به غارت منابع میپردازند.

استاکینگ میگوید: "اکنون قدرتهای بزرگ باید به جای رقابت با همکاری و اشتراک منابع به مقابله با تغییرات اقلیمی بپردازند. بحران اقتصادی به این معنیست که ما با فریبکاری در پشت صحنه جی۸ عمل کرده ایم؛ چند کشور ثروتمند به تنهایی و تنها با توجه به منافع خود به دنبال حل بحرانهای جهانی هستند. کشورهای فقیر نیز باید در این مذاکرات شرکت داشته باشند چون آنها در خط مقدم این جبهه قرار دارند، جبهه ای برای به چنگ آوردن زمین، آب و غذا".