به گزارش افکارنیوز، روزنامه انگلیسی " دیلی تلگراف " نوشت: داعش خود را برای حملات آمریکا آماده کرده، و شروع به ایجاد خاکریزها و افزایش تعداد موانع کرده و در مسیرهایِ منتهی به موصل در شمال عراق مواد منفجره کار گذاشته است.

این گزارش می افزاید: اعضای داعش خانواده های خود را به خارج شهرهای تحت کنترل خود برای حفظ آنها از حملات هوایی غرب فرستاده اند، و مراکز خود را در موصل و رقه تخلیه کرده اند.
در این گزارش آمده است: داعش در بسیاری از مناطق تحت کنترل خود از زنان و دختران ایزدی به عنوان سپر انسانی استفاده کرده است.

یکی از ساکنین موصل بدون ذکر نام خود اعلام کرد: اعضای داعش که تاکنون در منازل مسیحیان، کارمندان سابق و خانواده های آواره زندگی می کردند، محل سکونت خود را تغییر داده اند و از خانه های کوچک به عنوان انبارهای تسلیحات و مهمات استفاده می کنند.

یکی دیگر از ساکنین موصل گفت : آمریکا بدون هیچ مشکلی قادر به شکستن دادن داعش است، و خطر داعش بزرگ نمایی می شود.