گروه بین الملل -

یکی از منابع حاضر در هیئت لبنانی همراه با تمام سلام، نخست وزیر لبنان در نیویورک به روزنامه المستقبل گفت که جان کری در ملاقات با تمام سلام، چندین بار گفته است که حمله به داعش در سوریه و عراق به معنای همکاری با بشار اسد نیست.

به گزارشافکارنیوز؛ کری همچنین تاکید کرده است که ثبات در لبنان «در گروی انتخاب رییس جمهور» است. او ابراز امیدواری کرد که تلاش همه جانبه برای این موضوع صورت گیرد. وی همچنین حمایت همه جانبه خود را برای استقرار ثبات در حاکمیت لبنان، ثبات و برقراری یک ارتش نظامی دائمی در لبنان و از طریق تلاش های بین المللی اعلام کرد.

کری همچنین در این دیدار گفت که با توجه به اهمیت حضور کشورهای عربی در ائتلاف، نابودی داعش جز از طریق حمله به سوریه و عراق ممکن نیست.