گروه بین الملل -

توفیق عکاشه، خبرنگار مصری که گاهش موضوعات عجیب غریب و غیرمعقولی را مطرح می کند، این بار مدعی شده است که همسر امیر سابق قطر، شیخ موزه، یک افسر اطلاعاتی اسرائیل است.

به گزارشافکارنیوز؛ او ادعا کرده است که همسر امیر سابق قطر، یک افسر اطلاعاتی اسرائیل است که در آغوش حاکم سابق قطر می خوابد و حاکم نیز خبر ندارد.

او می گوید که زمانی که شیخ موزه برای عمل جراحی زیبایی به اسرائیل می رود، موساد دست به کار می شود و یکی از افسران اطلاعاتی خود را که با جراحی زیبایی به بدل شیخ موزه تبدیل کرده بود، به جای شیخ موزه واقعی به قطر می فرستد.

او برای تاکید صحت ادعای خود پیشنهاد داده است یا آزمایش DNA انجام شود و یا یک تار موی شیخ موزه تقلبی برای انجام آزمایش های لازم به مصر ارسال شود.