به گزارش افکاربه نقل از اسلام تایمز، تحقیق درباره پرونده تجاوز جنسی یکی از نزدیکان امیر قطر به یک زن خدمتکار در هتلی در فرانسه، به دلایل نامعلوم و همچنین فشار مقامات قطری برای حفظ آبروی شخص مخفی نگاه داشته شده بود.
اما نکته جالب توجه این است که در پی انتشار خبر " دومینیک اشتراوس " مدیر سابق صندوق بین المللی پول درباره تجاوزش به زن خدمتکار هتل در نیویورک، محققان فرانسوی خواستار تجدید نظر در مورد این پرونده هم شده ند.
به نوشته روزنامه الدیار، زن خدمتکار هتل که مورد تجاوز قرار گرفته بود به شبکه فرانس۳ گفته که شکایتی را در مورد تجاوز جنسی که در ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۰ در اتاق شیخ قطری اتفاق افتاده تنظیم کرده است.
مجموعه هتل مذکور نیز در بیانیه ای خطاب به شکبه فرانس ۳ مطلب مذکور در مورد تجاوز جنسی این فرد را تأیید کرد.
این مجموعه در ادامه این بیانیه افزود که به زن خادمه در روند تحقیقات پلیس کمک کرده است و فرد قطري را به دلیل رفتار غیر اخلاقی دیگر به هتل راه نداده است.