" سیف الوشلی " یکشنبه درمصاحبه با شبکه خبری العالم تصریح کرد: برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و همچنین آمریکا از سرنگونی رژیم علی عبدالله صالح دیکتاتور یمن نگران هستند ؛ چرا که بیم آن دارند که یمن از سلطه قدرت های استکباری خارج شود.

الوشلی گفت: این کشورهای توطئه گر با استفاده از عناصر داخلی در یمن و نفوذ در آنها، درصدد به شکست کشاندن انقلاب مردمی این کشورهستند.

دبیرکل حزب دموکراتیک یمن تصریح کرد: طرف های توطئه گر می خواهند از عناصر داخلی در یمن یا برخی احزاب به عنوان ابزاری برای ضربه زدن به انقلاب مردم یمن و منحرف کردن انقلاب از مسیر واقعی استفاده کنند.

وی افزود: بدون شک، انقلاب مردم یمن همچنان ادامه خواهد یافت و انقلابیون بر رسیدن به خواسته های خود اصرار دارند.

الوشلی گفت: جوانان تعز گام های خوبی در زمینه تشکیل شورای انتقالی دراین شهر برداشته اند و این اقدام، زمینه تشکیل شورای انتقالی در کل کشور و سپس برگزاری انتخابات را فراهم خواهد کرد و به دوران دیکتاتوری در یمن پایان خواهد داد.

وی اظهار داشت: ارایه راهکار سیاسی با القای این مساله که آنچه در یمن در حال وقوع است بحران است و نه انقلاب مردمی، از سوی مردم یمن قابل پذیرش نیست و چنین طرح هایی از سوی هرطرفی که ارایه شود، مردود است.

دبیرکل حزب دموکراتیک یمن گفت: اقشار مختلف جامعه یمن از احزاب دیدار مشترک که به رهبران جوانان انقلابی پشت کرده و به کشورهای توطئه گرمانند آمریکا و عربستان دل خوش کرده اند، ناخرسند هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما همواره شاهدیم که رهبران احزاب دیدار مشترک با سفیران آمریکا و عربستان دیدار می کنند، درحالی که هرگز با جوانان انقلاب دیدار نکرده اند و جوانان انقلابی یمن باید به این مساله توجه داشته باشند.

الوشلی دفاع غرب از آزادی و حق بیان را ادعایی بیش ندانست و گفت: دعوت شورای امنیت از مخالفان و رژیم یمن برای گفتگو نشان دهنده بی توجهی این شورا به انقلاب مردم یمن و به رسمیت نشاختن آن است.