اوباما در انتخابات۲۰۱۲ باچهار تهدیدجدی روبروست.ابتدا آن كه وضع اقتصادی كه همچنان ضعیف است و احتمال بهبود آن تاسال ۲۰۱۲ناممکن مي باشد .همچنين رای دهندگان مختلف در اين كشور با وی مخالفند و سیاست های دفاعی رييس جمهور در میان مردم محبوبیت ندارد و دست آخر اين كه تصمیم گیری های راهبردي وی نادرست است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از وال استریت جورنال، نرخ بیکاری هم اکنون ۹.۱ ٪می باشد و تقریبا ۱۴ میلیون آمریکایی بیکارند. مدت بیکاری بیش از نیمی از آن ها بیش از شش ماه گشته است، این در حالیست که اوباما در فوریه ۲۰۰۹ وعده داد بود تا در پایان تابستان همان سال بیکاری را به ۸ درصد و در سال ۲۰۱۱به ۶.۸ ٪ برساند.
بنوشته این رزونامه وی در ژوئن ۲۰۱۰ ادعاکرد؛ " اقتصاد ما(ایالات متحده) در حال حاضر در وضعیت خوب رو به رشد قرار دارد " ولی طی هفته گذشته در چرخشی کامل اعتراف نمود وضعیت به گونه ای نیست که وی انتظار داشته است.
بنابر آمار بانک فدرال ایالات متحده امسال رشد اقتصادی کمتر از ۳ ٪ و سال آینده کمتر از ۳.۸ درصد بوده و نرخ بیکاری بین ۷.۸ ٪ و ۸.۲ ٪ در روزانتخابات خواهد بود.
روزنامه فوق در خاتمه نوشت: اکنون موقعیت اوباما در میان گروه های مختلف سياسي كوچك و بزرگ تنزل یافته و طبق گزارش مرکز نظر سنجي "گالوپ" ميزان محبوبيت وی در مراسم تحلیف۶۷ % بوده ولی اکنون به۴۵%رسیده است