به گزارش خبرگزاری قدس به نقل از روزنامه صهیونیستی معاریو، در مراسم رسمی جشن فارغ تحصیلی که هفته گذشته در دانشگاه حیفا برگزار شد، برای اولین بار و خلاف رسوم گذشته سرود ملی اسراییل پخش نشد. این قضیه باعث نگرانی مسئولین دانشگاه حیفا شده است و آنها دستور تحقیق در این زمینه را داده اند.
یکی از دانشجویان در این باره به معاریو گفت: من به مانند بسیاری از دانشجویان فارغ تحصیل دیگر هنوز باور نداریم که مراسم اینگونه و بدون پخش سرود ملی پایان یابد. این یک موسسه آکادمیک اسراییل است و نمی تواند سرود ملی در مراسم رسمی آن پخش نشود. وقتی شما کودکستان را به اتمام می رسانید در جشن ان نیز سرود ملی نواخته می شود.
برخی از دانش آموزان دلیل پخش نشدن این سرود را وجود برخی دانشجویان عرب زبان در این دانشگاه اعلام کرده اند.