ابنا ـ هر چند گفته می‏شود این اقدام پادشاه با این هدف بوده است که فعالیت دفتر نخست وزیری موازی با فعالیت دیوان دربار بوده است اما کارشناسان معتقدند برکناری فرزند فهد از این سمت به معنی تغییر توازن قوا در خاندان سعودی است.

" شاهزاده عبدالعزیز بن فهد " در عربستان از چهره‏هایی است که از او به عنوان یکی از شانس‏های رسیدن به سمت پادشاهی یاد می‏شود اما برکناری‏اش از سمت رئیس دفتر نخست وزیری شانس را برای رسیدن به پادشاهی به شدت کاهش داد اگر چه هنوز سمت وزیر مشاور را بر عهده دارد.

آگاهان می‏گویند در خاندان سلطنتی عربستان مرسوم است که غالبا افراد با درخواست خودشان از برخی سمت‏ها کنار گذاشته می‎شوند اما شواهد نشان می‏دهد این مسئله برای فرزند پادشاه سابق عربستان مصداق ندارد.

در همین حال گفته می‏شود که حکم پادشاه پس از موافقت " سلطان بن عبدالعزیز "، ولیعهد و " نایف بن عبد العزیز " معاون دوم نخست وزیر صادر شده است.

ریاست دیوان سلطنتی را "خالد التویجری" از نزدیکان پادشاه عربستان بر عهده دارد.