به گزارش فارس، یک منبع بینالمللی به روزنامه فرامنطقهای الحیات چاپ لندن گفت که دستگاه قضایی لبنان امروز یا فردا متن حکم اولیه دادگاه بینالمللی ترور رفیق حریری را دریافت خواهد کرد.

این منبع ابراز داشت که این خبر با تاکید منابع فرانسوی در زمینه صدور این حکم در هفته جاری مطابقت دارد.

در همین راستا روزنامه الحیات تاکید کرد که برای آخرین بار قضات لبنانی حاضر در دادگاه بین‌المللی شامل قضات اصلی و ذخیره بیروت را ترک کرده و به لاهه مرکز این دادگاه رفته‌اند.

دادگاه سیاسی تحقیق در زمینه ترور نخست‌وزیر اسبق لبنان که در پی منافع سیاسی غرب و جریان هوادار غرب در این کشور است، با وجود اینکه یک بار به صورت محرمانه حکم اولیه خود را صادر کرده، اما بار دیگر سعی دارد با استفاده از شرایط کنونی در لبنان ابتکار عمل را در این کشور در دست گرفته و مانع از تشکیل بیانیه وزارتی دولت نجیب میقاتی شود.

این دادگاه سعی دارد با صدور حکم اولیه پیش از تدوین کامل بیانیه وزراتی به اختلافات گروههای سیاسی لبنان دامن زده و دولت برآمده از مردم و روند سیاسی در این کشور را با شکست مواجه کند.

روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط به نقل از منابعی که آنها را مطلع خوانده است، مدعی شد که حکم اولیه دادگاه حریری به زودی از دولت لبنان خواهد خواست تا تحقیقات از ۵ تن از اعضای این حزب را آغاز کند.

این منابع در عین حال تاکید کردند که اسامی این افراد تا پیش از اعلام برای آغاز تحقیقات مخفی خواهد ماند.

الشرق الاوسط این ادعاها را در شرایطی مطرح کرده که وزیر دادگستری لبنان به همین روزنامه اعلام کرده که هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارد.

تلاش برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی سازمان جاسوسی آمریکا در لبنان و مقدمه سازی برای ناکام ماندن دولت جدید لبنان در تدوین بیانیه وزارتی از اهداف غرب در تمرکز مجدد بر حکم اولیه دادگاه حریری است.