پایگاه اطلاع رسانی حج به نقل از روزنامه الوطن نوشت، هواپیمایی عربستان سعودی با ایده ساخت فرودگاه در مكه مكرمه مخالفت كرد و به بحث و جدل درباره اهمیت ساخت فرودگاه مستقل برای مكه مكرمه پایان داد.

این شرکت اعلام کرد ایده احداثفرودگاه در شهر مقدس مکه مکرمه به سه دلیل رد می شود که شامل: ۱ - مکان ا حداثفرودگاه که باید در مسافت طولانی از شهرها احداثشود ۲ - همچنین موقعیت جغرافیایی مکه، کوهستانی بودن، احداثفرودگاه در شهر را دشوار می کند. ۳ - سومین دلیل امکان نداشتن ساخت فرودگاه در مکه مکرمه نزدیکی آن به شهر جده است.

علی الزهرانی مدیر برنامه ریزی شرکتها در هواپیمایی عربستان سعودی در جریان نشست علمی که اخیرا در جده برگزار شد، از مخالفت با ایده ساخت فرودگاه در شهر مقدس مکه مکرمه خبر داد.

وی گفت: برخی از مردم می پرسند كه چرا مكه مكرمه، فرودگاه ندارد، باید در پاسخ گفت كه ایده ساخت فرودگاه در این شهر مقدس بنا به دلایل واضح و روشن، مردود است، چرا كه فرودگاهها باید در فاصله های طولانی از شهرها ساخته شوند و مكه هم از نظر جغرافیایی، برای ساخت فرودگاه مناسب نیست، چون كوهستانی است و نكته دیگر اینكه جده از نظر مسافت بسیار به مكه نزدیك است كه به این ترتیب، امكان ساخت فرودگاه در این شهر مقدس امكان ندارد