به گزارش افکارنیوز، خبرها از شهر کوبانی حاکی است که مبارزان کرد توانسته اند منطقه " تل الشعیر " را پس از درگیریهای سنگین با عناصر داعش، تحت کنترل خود در آورند.

تروریست‌های داعش که قبلا حدود ۴۰ درصد شهر کوبانی را تصرف کرده بودند، اکنون فقط ۲۰ درصد از این شهر را در دست دارند.

از سوی دیگر بیش از ۱۰۰ مبارز کرد که دیروز برای درمان به اراضی ترکیه رفته بودند، از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شدند؛ این مبارزان هم در اعتراض به این اقدام ترکیه، دست به اعتصاب غذا زدند.